Nadat een aangifte definitief is afgehandeld kan de Belastingdienst in bepaalde situaties alsnog een navorderingsaanslag opleggen voor te weinig geheven belasting. De termijn voor het opleggen van een navorderingsaanslag in binnenlandse situaties is 5 jaar na het verstrijken van het belastingjaar plus de duur van eventueel verleend uitstel voor het doen van aangifte. Voor buitenlandse situaties is de termijn 12 jaar na het verstrijken van het belastingjaar plus de duur van eventueel verleend uitstel.

In een onlangs ingediend wetsvoorstel wordt voor particulieren de termijn voor navordering beperkt tot 3 jaar na datum ontvangst van de aangifte door de Belastingdienst. Is er opzettelijk onjuiste informatie verstrekt aan, of informatie achtergehouden voor de Belastingdienst of wist of behoorde de belastingplichtige te weten dat hij te weinig belasting betaalde, dan wordt de termijn voor navordering 12 jaar na datum ontvangst van de aangifte door de Belastingdienst. Het wetsvoorstel maakt geen onderscheid meer tussen binnenlandse en buitenlandse situaties.

De beoogde ingangsdatum van deze nieuwe regels is 1 januari 2014.