Om gebruik te kunnen maken van de vrijstellingen voor de loonbelasting, bijvoorbeeld een reiskostenvergoeding van EUR 0,19 per km, moet de vergoeding/verstrekking formeel eerst door de werkgever worden “aangewezen” als eindheffingsloon. Eerder is aangegeven dat dit vormvrij is en dat hiervan geen expliciete vastlegging nodig is.

De Staatssecretaris is hier echter op teruggekomen. Een “aanwijzing” als eindheffingsloon moet nu expliciet blijken uit de administratie van de werkgever. Anders is het geen eindheffingsloon en zijn de vrijstellingen niet van toepassing.

Om de vrijstellingen toe te passen, zal nog dit jaar in de administratie vastgelegd moeten worden welke vergoedingen/ verstrekkingen als eindheffingsloon worden aangewezen.