De Ministerraad heeft ingestemd met aanvullende maatregelen voor 2014. Een van de maatregelen betreft een eenmalige voorzetting van de werkgeversheffing voor hoge lonen. In 2013 vindt deze heffing van 16% voor het eerst plaats over lonen in 2012 van meer dan EUR 150.000. Slechts het loon waarover loonbelasting is geheven telt mee bij de beoordeling. Logischerwijze zou het loon waarover Nederland niet mag heffen op grond van bijvoorbeeld belastingverdragen dus buiten aanmerking moeten blijven.

Wij herhalen daarom onze eerdere tips.

Check of in uw bedrijf alle aanwezige salary split situaties onderkend zijn. Immers, als dat niet het geval is, betaalt u niet alleen in 2013 maar ook straks in 2014 mogelijk ten onrechte de werkgeversheffing.
Zorg ervoor dat uw loonadministratie in orde is, zodat er geen loonelementen zijn opgenomen die er niet in thuis horen.
Vorige week informeerden wij u over de mogelijke strijd van de terugwerkende kracht in deze werkgeversheffing met het EVRM. Wij adviseerden derhalve bezwaar te maken tegen deze heffing. Ditzelfde geldt waarschijnlijk ook voor de werkgeversheffing in 2014, aangezien het inmiddels alweer maart is, terwijl het loon van januari en februari 2013 meetelt voor de werkgeversheffing in 2014.

Overigens moeten deze maatregelen nog door het parlement worden goedgekeurd.

Indien u nog vragen heeft, aarzelt u dan niet contact op te nemen met LIMES international.