In eerdere NewsFlashes hebben wij u geïnformeerd over het wetsvoorstel om met ingang van 2015 de VAR te vervangen door de Beschikking Geen Loonheffing (“BGL”). De BGL is inmiddels vervangen door de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (“DBA”). Onder de DBA wordt de beoordeling van een relatie als dienstbetrekking of niet, overgelaten aan de betrokken partijen. De Belastingdienst zal slechts overeenkomsten beoordelen, maar geen oordeel meer geven over feiten en omstandigheden.

De Staatssecretaris van Financiën heeft nu aangekondigd dat de Parlementaire behandeling van het wetsvoorstel DBA wordt uitgesteld tot april 2016. De nieuwe wet zou dan, na goedkeuring, per 1 januari 2017 in werking treden.

In de praktijk betekent dit dat de VAR afgegeven voor het jaar 2014 van kracht blijft voor de jaren 2015 en 2016, aangenomen dat dezelfde werkzaamheden zullen worden verricht, onder dezelfde voorwaarden en omstandigheden.