Met ingang van 1 januari 2014 zal het moeilijker worden om een vergunning voor de tewerkstelling van buitenlandse werknemers te verkrijgen. De betaling van een marktconform salaris gaat hierin een belangrijke rol spelen. Een tewerkstellingsvergunning zal voortaan ook nog maar voor maximaal 1 jaar worden verleend. Tot nu toe was dit 3 jaar. Daarnaast mag men pas na 5 aaneengesloten jaren arbeid met een tewerkstellingsvergunning zijn werkzaamheden op de Nederlandse arbeidsmarkt zonder tewerkstellingsvergunning voortzetten. Dit was tot nu toe ook 3 jaar.

Kennismigranten worden door deze maatregel echter niet getroffen. De eis dat het aan kennismigranten betaalde salaris marktconform dient te zijn, blijft echter in stand.