Volgens diverse media heeft het Ministerie van Financiën de intentie om de verplichte toepassing van de werkkostenregeling uit te stellen tot 1 januari 2015, of zelfs tot 1 januari 2016.

Per 1 januari 2011 is een nieuw systeem van belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aangenomen: de zogenoemde ‘werkkostenregeling’. Voor de jaren 2011, 2012 en 2013 was een overgangsregime van toepassing, op grond waarvan een werkgever vóór 1 januari van elk kalenderjaar kon kiezen om het oude systeem van onbelaste kostenvergoedingen te gebruiken. Het merendeel van de werkgevers (ongeveer 80%) bleef het oude systeem toepassen.

Serieuze geruchten geven aan dat het Ministerie van Financiën de verplichte invoering van de werkkostenregeling zal uitstellen. Wij adviseren u om contact op te nemen met uw adviseur bij LIMES international om te kijken of het uitstellen van de invoering van de werkkostenregeling voor uw onderneming, vanuit een financieel of administratief oogpunt voordelig is.