Met ingang van 1 januari 2013 kan bij een internationale detachering in concernverband de inhoudingsplicht worden verlegd van de buitenlandse concernvennootschap naar de Nederlandse concernvennootschap. Zie ook onze NewsFlash van 5 april 2013. Om gebruik te kunnen maken van deze regeling moet door de Nederlandse en buitenlandse concernvennootschap gezamenlijk een verzoek worden ingediend bij de Belastingdienst. De Belastingdienst heeft onlangs bekend gemaakt aan welke vereisten een verzoek moet voldoen.

De bestaande regeling voor ingekomen werknemers met een 30%-regeling is vervallen en vervangen door deze nieuwe algemene regeling. Er is geen overgangsregeling voor op 31 december 2012 bestaande situaties gepubliceerd. Het verdient daarom aanbeveling de nieuwe verleggingsregeling ook aan te vragen voor deze werknemers. Anders is het niet uit te sluiten dat de 30%-regeling voor deze werknemers met ingang van 1 januari 2013 niet meer van toepassing is.