Op 1 september 2017 treedt het  verdrag inzake sociale zekerheid tussen Nederland en China in werking.

Bij detacheringen vanuit Nederland naar China kan een verklaring worden aangevraagd op grond waarvan uitsluitend de betreffende Nederlandse wetgeving van toepassing blijft. Het verdrag is echter beperkt tot WW, AOW en ANW.

Voor detacheringen vanuit China naar Nederland geldt een vergelijkbare regeling.

Detacheringen vanuit Nederland naar China
Onder dit nieuwe verdrag kan een werknemer die vanuit Nederland naar China wordt gedetacheerd voor een periode van maximaal vijf jaar gedeeltelijk in Nederland sociaal verzekerd blijven. De werknemer moet ten minste een maand direct voorafgaand aan de detachering werkzaam zijn geweest voor de Nederlandse werkgever.
Het verdrag geldt ook voor personen die ‘rechten kunnen ontlenen’ aan de gedetacheerde werknemer (meestal de gezinsleden, die met de werknemer meegaan naar China), tenzij deze personen zelf in China gaan werken.

De detacheringsverklaring (Certificate of Coverage – CoC)
Als bewijs van toepassing van het Nederlandse stelsel van sociale zekerheid moet bij de Nederlandse Sociale Verzekeringsbank een CoC worden aangevraagd. De CoC moet na afgifte worden doorgezonden naar de onderneming in China waar naartoe de werknemer is gedetacheerd.

Vervolgens dient deze onderneming de CoC –binnen zes maanden na het begin van de detachering– in bij het Chinese ministerie voor Sociale Zekerheid.

Verdrag beperkt tot WW, AOW en ANW
De toepassing van het verdrag is vanuit Nederland beperkt tot de WW, AOW en ANW. Voor de overige verzekeringen (WLZ, ZVW, WIA, ZW en AKW) geldt het verdrag niet en is de werknemer in beginsel aangewezen op het Chinese stelsel van sociale zekerheid, dat overigens verschilt per Chinese regio.

Het is aan te bevelen aanvullende verzekeringen te sluiten, met name voor ziektekosten en arbeidsongeschiktheid.