Met ingang van 1 januari 2024 wordt het belastingtarief over inkomen uit box II (aanmerkelijk belang) aangepast. Het huidige belastingtarief bedraagt 26,9%. Vanaf 2024 zal een progressief tarief gelden, waarbij het inkomen uit aanmerkelijk belang tot een bedrag van € 67.000 belast wordt tegen 24,5% en het meerdere tegen 31%*.

Mocht u overwegen een dividend uit te keren of aandelen te verkopen, houd er dan rekening mee dat het vanaf een inkomen uit aanmerkelijk belang van ongeveer € 106.000 voordeliger is om de transactie nog in 2023 plaats te laten vinden. De keerzijde is dat het bij een lager bedrag voordeliger is om nog even te wachten tot 2024, alvorens een uitkering plaats te laten vinden of aandelen te verkopen.

* In september 2023 is een motie aangenomen om het toptarief te verhogen tot 33%. Deze motie is nog niet omgezet in wetgeving.