Indien een werknemer naar een Nederlands onderdeel van een internationaal concern wordt gedetacheerd, dan is het buitenlandse concernonderdeel in principe inhoudingsplichtig voor de loonheffingen. Op verzoek kan echter het Nederlandse onderdeel van het concern de loonheffingen inhouden (verleggingsregeling). In het belastingplan 2017 wordt voorgesteld deze verlegging naar het Nederlandse onderdeel ook toe te staan wanneer een detachering weliswaar naar Nederland plaatsvindt, maar niet naar het betreffende Nederlandse concernonderdeel.