Japanners mogen in Nederland werken zonder werkvergunning.

Voor de benodigde verblijfsvergunning kunnen werkgevers gebruik maken van de kennismigrantenregeling. In dat geval dient aan alle daaraan verbonden voorwaarden te worden voldaan.

In het geval een werkgever kiest voor een reguliere verblijfsvergunning voor arbeid in loondienst, mogen Japanse werknemers reeds starten met hun werkzaamheden in afwachting van die vergunning. Een verblijfsaantekening volstaat.

Japanners worden dus gelijk behandeld, ongeacht de duur van hun werkzaamheden.