Op basis van een uitspraak van de Raad van State van 24 december 2014 kunnen Japanse onderdanen in Nederland werken zonder tewerkstellingsvergunning. Echter, met ingang van 1 oktober 2016 wordt dit teruggedraaid op grond van nieuw beleid van de Immigratie­ en Naturalisatiedienst (IND).

Japanse werknemers die voor deze datum al in het bezit zijn van een verblijfsvergunning waarop vermeld staat dat geen tewerkstellingsvergunning nodig is, mogen hun werk voortzetten op basis van hun huidige status, zonder in het bezit te zijn van een tewerkstellingsvergunning. In geval van verlenging op of na 1 oktober 2016, is een tewerkstellingsvergunning vereist.