De Belastingdienst heeft onlangs de afgifte van 30%-regeling beschikkingen aangepast. De startdatum van de regeling zal het vervolg aansluiten bij de eerste dag van de tewerkstelling van de werknemer (in plaats van de eerste dag van de maand, zoals tot nu toe het geval was).

Voorbeeld:
Werknemer voldoet aan de voorwaarden van de 30%-regeling, heeft niet eerder in Nederland verbleven en/of gewerkt en treedt in dienst per 22 augustus 2020. Het verzoek wordt tijdig, dat wil zeggen binnen 4 maanden na datum indiensttreding ingediend.

Oude situatie
Startdatum beschikking 1 augustus 2020
Einddatum beschikking 31 juli 2025

Nieuwe situatie
Startdatum beschikking 22 augustus 2020
Einddatum beschikking 21 augustus 2025

Bij de aanvragen 30%-regeling is het dus belangrijk dat de exacte startdatum van de tewerkstelling wordt vermeld.