De salariscriteria voor de 30%-regeling voor 2023 zijn:

  • Het belastbaar loon voor een werknemer moet op jaarbasis meer dan EUR 41,954 (2022: EUR 39.467) bedragen.

  • Het belastbaar loon voor een werknemer die een kwalificerende mastertitel heeft en tevens jonger is dan 30 jaar, moet op jaarbasis meer dan EUR 31.891 (2022: EUR 30.001) bedragen.