VK-onderdanen en/of hun familieleden die in Nederland wonen/komen wonen, dienen vóór 1 januari 2021 een aanvraag voor een Nederlandse verblijfsvergunning in te dienen. Tot 1 januari 2021 mogen VK-onderdanen zonder verblijfsvergunning in Nederland (blijven) wonen, werken en studeren.

Echter, vanaf 1 januari 2021 is een verblijfsvergunning nodig. Verwijzend naar onze NewsFlash van 2 juli 2020, informeren wij u dat de IND per augustus 2020 is gestopt met het versturen van uitnodigingsbrieven. Om zelf een aanvraag voor een verblijfsvergunning te kunnen indienen, dient men:

  • ingeschreven te staan in de BRP
  • een DigiD te hebben
  • post digitaal te ontvangen via MijnOverheid, en
  • een Nederlandse bankrekening te hebben.

Wanneer men aan deze voorwaarden voldoet, moet voor 31 december 2020 online een aanvraag voor een verblijfsvergunning worden ingediend.