Over 2014 waren veel mensen onverwacht extra belasting verschuldigd. Dit komt omdat voor dat jaar de algemene heffingskorting en de arbeidskorting inkomensafhankelijk waren gemaakt, terwijl in de loonheffingstabellen in de salarisadministraties hier nog niet volledig rekening mee werd gehouden. Dit gold met name voor bijzondere beloningen zoals bonussen. De media heeft hier uitgebreid aandacht aan besteed.

Speelt dit ook voor 2015?

Nee, met ingang van 1 januari 2015 zijn de loonheffingstabellen aangepast, zodat de afgedragen loonheffing op dit punt aansluit bij de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting.