De salariseisen voor kennismigranten, Intra-Corporate Transferees (ICT) en Blauwe Kaart houders voor 2023 zijn bekend gemaakt en luiden als volgt*:

  • Kennismigrant/ICT van 30 jaar en ouder: EUR 5.008 
  • Kennismigrant/ICT jonger dan 30 jaar: EUR 3.672
  • Kennismigrant op basis van het verlaagde salariscriterium: EUR 2.631
  • Houder Europese Blauwe Kaart: EUR 5.867 

*Dit zijn de minimum bruto salarissen per maand exclusief vakantiegeld. De salarissen voor kennismigranten, ICT-ers en Blauwe Kaart houders dienen altijd marktconform te zijn.

Bovengenoemde salariseisen gelden voor aanvragen die de IND ontvangt op of na 1 januari 2023.