Op 1 januari 2016 zal het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland van kracht worden.

Een van de meest opvallende wijzigingen ten opzichte van het oude verdrag is de invoering van een compensatieregeling voor inwoners van Nederland die inkomsten uit dienstbetrekking of directiebeloningen uit Duitsland ontvangen en die belastbaar zijn in Duitsland. Op basis van deze regeling kunnen inwoners van Nederland gecompenseerd worden als zij slechter af zijn als gevolg van belastingheffing in Duitsland

Bovendien, in tegenstelling tot het ‘oude’ verdrag, bevat het nieuwe verdrag een bepaling voor directiebeloningen. Dit betekent dat directeuren die in het ene verdragsland wonen en een directiebeloning ontvangen van een vennootschap in het andere verdragsland vanaf 2016 anders belast worden.