Strikte uitleg formele eisen bij vereenvoudigde ABC-regeling

In de Europese Hof-zaak nr. C-247/21 (Luxury Trust Automobil GmbH) heeft Advocaat-Generaal Kokott een conclusie genomen inzake de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling. Deze vereenvoudigde ABC-regeling is in de Europese btw-regelgeving opgenomen om te voorkomen dat de partij (B), die zich tussen de leverancier (A) en eindafnemer (C) bevindt, zich [...]

2022-11-02T11:57:31+01:002 november 2022|vat|

Update Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïners

De Europese Commissie heeft recent bekend gemaakt de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) met 1 jaar te verlengen tot 4 maart 2024. Sticker of O-document verplicht voor Oekraïners in loondienst Vanaf 1 november 2022 geldt dat Oekraïense vluchtelingen zonder tewerkstellingsvergunning in loondienst mogen werken als zij een sticker of O-document [...]

2022-11-02T11:44:04+01:002 november 2022|immigration|

Kabinet wil salarislimiet voor 30%-regeling invoeren

Salarislimiet aan 30%-regeling Als onderdeel van het Belastingplan 2023 heeft het kabinet een voorstel ingediend om de reikwijdte van de 30%-regeling in te perken. In dit voorstel wordt het salaris waarover de vergoeding van 30% wordt berekend slechts in aanmerking genomen voor zover dit niet hoger is dan de [...]

2022-10-27T15:21:34+02:0018 oktober 2022|tax + global mobility|

Ontheffing toepassing anoniementarief loonheffing bij vertraging afgifte burgerservicenummers

Wanneer een werkgever niet over het burgerservicenummer (BSN) van een werknemer beschikt, moet hij voor de inhouding van loonbelasting gebruik maken van het anoniementarief van 52%. Dit is aanzienlijk hoger dan het reguliere tarief. Uit het buitenland afkomstige werknemers dienen dit BSN bij hun gemeente aan te vragen. De wachttijden [...]

2022-09-27T14:14:10+02:0022 september 2022|tax + global mobility|

Exemption application wage tax rate anonymous employees due to delay in assignment of social security numbers

If an employer does not have an employee's Dutch social security number (BSN) he is obliged to apply the so-called ‘anonymous rate’ (anoniementarief) which, at 52%, is considerably higher than the normal rate. Employees from abroad must request this BSN from their Dutch municipality. The waiting times for making an [...]

2022-09-22T12:12:38+02:0022 september 2022|Geen onderdeel van een categorie|

Intrekking vrijstellingsmethode voor bestuurders- en commissarisbeloningen kan financieel nadeel opleveren

Op 8 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën de goedkeuring voor de toepassing van de vrijstellingsmethode voor bestuurders- en commissarisbeloningen ingetrokken. Voor ingezetenen van Nederland die een dergelijke beloning ontvangen van een buiten Nederland gevestigde entiteit kan dit een financieel nadeel opleveren. Wat is hier aan de hand? Ingezetenen [...]

2022-09-27T14:13:16+02:005 augustus 2022|tax + global mobility|
Ga naar de bovenkant