Werk- en verblijfsrecht Oekraïense vluchtelingen

Op 4 maart 2022 is door de EU lidstaten de tijdelijke Beschermingsrichtlijn aangenomen. Deze Richtlijn zal in eerste instantie 1 jaar gelden en kan vervolgens tweemaal voor een periode van 6 maanden worden verlengd. Met gekwalificeerde meerderheid kan eenmalig voor een periode van nogmaals 1 jaar worden verlengd. De lidstaten [...]

2022-03-24T12:29:40+01:0024 maart 2022|immigration|

Nieuw beleid ontslagvergoedingen in internationaal verband

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid ten aanzien van internationale toerekening van ontslagvergoedingen gewijzigd. De toerekening moet voortaan worden gedaan aan de hand van de gehele diensttijd waarop de hoogte van de ontslagvergoeding is gebaseerd. Als het verloop van de diensttijd niet meer kan worden achterhaald en de juiste [...]

2022-02-11T09:17:05+01:0011 februari 2022|tax + global mobility|

Tijdelijke regeling btw-regels invoer goederen in Frankrijk tot 1 maart 2022

Per 1 januari 2022 is in Frankrijk een verplichte verlegging van invoer-btw van kracht geworden. Daartoe moet elke importeur, ongeacht het land van vestiging, beschikken over een Frans btw-nummer. De keerzijde is dat zonder Frans btw-nummer er helemaal niet meer kan worden ingevoerd (van buiten de EU). Op dit moment heeft [...]

2022-02-01T17:04:23+01:001 februari 2022|vat|

COVID-19 #19 | Gevolgen voor grenswerkers

Vanwege de huidige COVID-19 ontwikkelingen zijn de speciale fiscale en sociale zekerheidsmaatregelen voor grenswerkers verlengd. De tijdelijke overeenkomsten van Nederland met België en met Duitsland zijn verlengd tot en met 31 maart 2022. Op basis van de akkoorden mag een inwoner van een land, die normaal in het andere land [...]

2022-01-04T11:39:50+01:0029 december 2021|COVID-19|

Nieuwe salariseisen kennismigranten 2022

De salariseisen voor kennismigranten, Intra-Corporate Transferees (ICT) en Blauwe Kaart houders voor 2022 zijn bekendgemaakt en luiden als volgt*: Kennismigranten/ICT van 30 jaar en ouder: EUR 4.840 Kennismigranten/ICT jonger dan 30 jaar: EUR 3.549 Kennismigranten die kwalificeren voor het verlaagde salariscriterium: EUR 2.543 Houder Europese Blauwe Kaart: EUR 5.670 *Dit [...]

2021-12-28T13:41:07+01:0024 december 2021|immigration|
Ga naar de bovenkant