What’s new?

Einde looptijd 30%-regeling gedurende loontijdvak

In 2020 werd het mogelijk om de 30%-regeling aan te vragen vanaf de eerste dag van tewerkstelling in plaats van per de eerste dag van de maand. Gevolg hiervan is dat de looptijd van de 30%-regeling nu ook gedurende de maand kan eindigen. Recent heeft de Kennisgroep Internationaal Belastingrecht [...]

2023-10-09T17:13:08+02:006 oktober 2023|tax + global mobility|

Eerste uitspraak over inkorting looptijd naar 5 jaar

Met ingang van 2019 is de looptijd van de 30%-regeling ingekort van 8 naar 5 jaar. Dat gold voor nieuwe gevallen, maar ook voor bestaande gevallen, zij het dat voor die groep een beperkte overgangsregeling was getroffen die hen tot en met 2020 beschermde tegen de vervroegde inkorting. Er [...]

2023-09-20T15:18:45+02:0020 september 2023|vat|

Voorstel wijziging btw-regelgeving 2024 – 2028 (‘VAT in the digital age’)

Eind vorig jaar heeft de Europese Unie voorstellen (‘VAT in the digital age’) gelanceerd om de btw-regelgeving op belangrijke punten aan te passen. De invoering zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij volgens planning de eerste wijziging al in 2024 ingaat. Inmiddels wordt duidelijk dat verschillende EU-lidstaten moeite hebben met de ingangsdatum; [...]

2023-07-18T17:29:59+02:0018 juli 2023|vat|

Box 2 belastingheffing aangepast vanaf 2024

Als het aan het huidige kabinet ligt zal de belastingheffing in box 2 (inkomsten uit aanmerkelijk belang - dividend en/of vervreemdingswinsten) per 2024 worden aangepast. Op dit moment geldt een tarief van 26,90% in box 2. Vanaf 2024 komen in box 2 twee belastingschijven. Het inkomen tot € 67.000 [...]

2023-06-05T16:38:57+02:005 juni 2023|tax + global mobility|

Akkoord EU inzake sociale zekerheid voor internationale telewerkers

De Administratieve Commissie voor de coördinatie van sociale zekerheid binnen de EU heeft afgelopen week een akkoord bereikt over de sociale verzekeringspositie van grensarbeiders die internationaal telewerken. Dit akkoord heeft de status van een aanbeveling aan de EU-lidstaten. De aanbeveling houdt in dat vanaf 1 juli 2023 grensarbeiders sociaal [...]

2023-04-03T16:30:49+02:003 april 2023|tax + global mobility|

Bezwaar heffing box 3 over belastingjaren 2021 en 2022

Het fictieve rendement in box 3 voor bezittingen anders dan spaargeld bedraagt 5,69% voor 2021 en 5,53% voor 2022. Indien u in die jaren in werkelijkheid een significant lager rendement heeft behaald, kan het raadzaam zijn bezwaar te maken tegen uw definitieve aanslag inkomstenbelasting. Omdat er meerdere interpretaties zijn [...]

2023-03-02T10:47:16+01:001 maart 2023|tax + global mobility|
Ga naar de bovenkant