Nederlandse dividendbelasting vormt voor niet-ingezeten personen in beginsel een eindheffing. De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de definitieve belastingdruk op dividenden niet hoger mag zijn dan een binnenlandse belastingplichtige aan Nederlandse inkomstenbelasting zou zijn verschuldigd. Is dat wel zo, dan dient een teruggave te volgen voor het verschil.