In Nederland belastingplichtige werknemers die niet in Nederland sociaal verzekerd zijn, kunnen geconfronteerd worden met belastingheffing over hun buitenlandse sociale premies.
Het Ministerie van Financiën heeft begin dit jaar een update gegeven over hoe de sociale verzekeringen van diverse landen in Nederland fiscaal gekwalificeerd moeten worden.
Wij adviseren om te controleren of de buitenlandse sociale premies correct in de salarisadministratie zijn verwerkt.