Vorig jaar heeft de OESO het ‘Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting’ (BEPS) uitgebracht. Hierin worden specifieke acties aangegeven die nodig zijn om overheden te voorzien van middelen om belastingvermijding door multinationals tegen te gaan. Dit ziet onder andere op ‘financial service companies’ (‘FSC’) met beperkte substance. Nederland heeft een lange geschiedenis in het huisvesten van dergelijke FSC’s en steunt het OESO initiatief volledig. Om klaar te zijn voor de toekomst heeft Nederland zijn substance regels opgefrist. Indien aan deze nieuwe substance regels wordt voldaan, wordt daadwerkelijke aanwezigheid van de FSC aangenomen. Volledige toegang tot het uitgebreide, en nog steeds groeiende, verdragen netwerk is dan gewaarborgd evenals de toegang tot gunstige belastingregels op grond van de nationale wet. In de praktijk kan nog steeds eenvoudig aan de nieuwe substance regels worden voldaan, maar de regels moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden. Bij gevolg is Nederland nog steeds één van de meest aantrekkelijke vestigingslanden voor houdster- en financiële dienstverleningslichamen!