Teneinde Nederland aantrekkelijker te maken voor kennismigranten, onderzoekt het Nederlandse kabinet de mogelijkheid om de regeling ‘zoekjaar afgestudeerde’ ook toe te passen op hoogopgeleide studenten die in het buitenland zijn afgestudeerd.

Momenteel stelt de regeling ‘zoekjaar afgestudeerde’ alleen studenten die in Nederland zijn afgestudeerd in staat 1 jaar na hun afstuderen zonder werkvergunning in Nederland te verblijven om een baan als kennismigrant te vinden. In de voorgestelde wijziging wil men deze faciliteit ook toestaan aan in het buitenland hoogopgeleide studenten.