Op 1 juni 2013 treedt het Modern Migratiebeleid (MoMi) in werking. Hierbij zal de TEV procedure (Toegang en Verblijf) worden geintroduceerd. Dit betekent dat de MVV-aanvraag gecombineerd kan worden met de aanvraag voor de verblijfsvergunning, terwijl de kandidaat nog in het buitenland verblijft. Referenten krijgen een zeer belangrijke rol onder het Modern Migratiebeleid. Voor de meeste aanvragen dienen ondernemingen zich dan ook eerst te laten erkennen. Zo worden zij “erkend referent”. Als “erkend referent” kunnen zij aanvragen indienen voor de vreemdeling, maar ook bezwaar maken en beroep instellen. Het zijn van “erkend referent” geeft bepaalde voordelen, maar daarentegen krijgen de referenten ook meer wettelijke verplichtingen (bij niet naleving kunnen er bij eerste overtreding boetes tot EUR 3.000 worden opgelegd of kan de status van “erkend referent” worden ingetrokken).

Tenslotte merken wij nog op dat organisaties welke nu geregistreerd staan als kennismigrantenwerkgever, niet automatisch als erkend referent geregistreerd zullen worden na 1 juni 2013.

Het bovenstaande geeft slechts enkele belangrijke wijzigingen van de vele wijzigingen weer.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van de invoering van MoMi of een afspraak wenst, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.