Met genoegen delen wij u mede dat Maarten kleine Kalvenhaar vanaf 1 juli deel uitmaakt van ons partner team. Hij zal een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de verdere uitbouw van onze praktijk.

Maarten is gespecialiseerd in de fiscale aspecten van internationale arbeidsrelaties, sociale zekerheid, werknemer participatieregelingen en salary split structuren. Hij heeft hiervoor 12 jaar bij Loyens & Loeff gewerkt waar hij leiding gaf aan de Praktijkgroep Loonheffingen & Arbeidsrecht in Amsterdam.