Werknemers die voor de 30% regeling in aanmerking willen komen op grond van het lage salariscriterium van meer dan EUR 28.125 op jaarbasis (2017), moeten jonger zijn dan 30 jaar en in het bezit zijn van een kwalificerende Master Degree.

De Belastingdienst hanteert een door NUFFIC beoordeelde lijst met kwalificerende en niet-kwalificerende Master Degrees. Indien een Master Degree niet kwalificeert, kan de 30% regeling alsnog van toepassing zijn, maar dan dient voldaan te worden aan het hogere salariscriterium van meer dan EUR 37.000 op jaarbasis (2017).

Bij een 30% regeling aanvraag in geval van ‘verandering van werkgever’, zal aan de hand van de actuele lijst opnieuw beoordeeld worden of de Master Degree kwalificeert.