Personen die niet of korter dan 4 maanden in Nederland verblijven worden aangemerkt als “Niet Ingezetenen”. Dit zijn bijvoorbeeld grensarbeiders, directeuren en commissarissen, of personen die in het buitenland wonen en aldaar Nederlands pensioen of salaris genieten. In het verkeer met de Nederlandse overheid hebben zij veelal een BSN (Burger Service Nummer) nodig, bijvoorbeeld ten behoeve van een salarisadministratie.

Met ingang van 6 januari 2014 kunnen deze Niet Ingezetenen hun BSN nog uitsluitend verkrijgen bij 18 daartoe aangewezen gemeentekantoren en niet langer bij de Belastingdienst. Dit nieuwe systeem wordt aangeduid als RNI (Registratie Niet Ingezetenen) en is onderdeel van de Basisregistratie Personen.

De collega’s op onze afdeling immigration + relocation kunnen u hierbij behulpzaam zijn.