Op 24 december 2014 heeft de Raad van State geoordeeld dat Japanners in Nederland arbeid mogen verrichten, zonder dat hiervoor een tewerkstellingsvergunning (TWV) is afgegeven.

Op basis van het Nederlands-Japans Handelsverdrag, dienen Japanners hetzelfde behandeld te worden als Zwitserse onderdanen, die vrij zijn om hier te leven en te werken onder dezelfde voorwaarden als een Nederlandse burger. In de praktijk betekent dit onder meer dat Japanse werknemers niet langer behoeven te voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan kennismigranten, dan wel uitzendingen binnen concernverband.

Het is echter nog niet duidelijk of en onder welke voorwaarden Japanners nog wel een verblijfsvergunning nodig hebben.