Naar aanleiding van onze NewsFlash omtrent de verlaagde leges van 4 maart 2013, informeren wij jullie hierbij dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst inmiddels bekend heeft gemaakt begin maart te starten met het automatisch terugbetalen van de teveel betaalde leges, wat inhoudt dat daar niet telefonisch of schriftelijk om hoeft te worden gevraagd.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst betaalt de teveel betaalde leges terug voor de in onze NewsFlash van 4 maart 2013 genoemde aanvragen, waarvoor de leges zijn aangepast. Dit geldt voor aanvragen die op of na 9 oktober 2012 zijn ingediend in dit kader, of die op 9 oktober 2012 nog onherroepelijk waren (welke nog in behandeling waren of waar nog bezwaar op kon worden gemaakt).

Gezien het grote aantal terugbetalingen, zijn de teveel betaalde leges naar verwachting uiterlijk eind april 2013 terugbetaald. Indien geen bankrekeningnummer bekend is, omdat de aanvraag aan het loket contant is betaald, zal de Immigratie- en Naturalisatiedienst schriftelijk contact opnemen. Als u in mei 2013 nog geen bericht of terugbetaling van de Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft ontvangen en u van mening bent dat u daar wel recht op heeft, kan contact worden opgenomen met de Immigratie- en Naturalisatiedienst. Indien onze assistentie hierbij gewenst is, vernemen wij dit graag.