Het is definitief. De VAR komt per 1 mei 2016 te vervallen, zal vanaf dat moment
geen werking meer hebben en worden vervangen door een systeem met modelovereenkomsten. Modelovereenkomsten kunt u nu reeds downloaden van de website van de Belastingdienst. De implementatie termijn loopt tot 1 mei 2017. Tot deze datum hebben opdrachtgevers en opdrachtnemers de tijd hun werkwijze aan te passen en met de modelovereenkomsten te gaan werken.