EU27 geeft akkoord voor Brexit uitstel

Gisteravond heeft de EU27 unaniem ingestemd met een uitstel van de Brexit tot 22 mei 2019 onder de voorwaarde dat het VK instemt met het Terugtrekkingsakkoord. Volgende week zal worden gestemd over de inhoud van dit akkoord in het Britse Parlement.

Mocht het Parlement niet akkoord gaan met het Terugtrekkingsakkoord zal een uitstel worden verleend tot 12 april 2019. Desondanks blijft de EU voorbereidingen treffen voor een no-deal Brexit. In dat geval liggen alle mogelijke opties weer op tafel.

Hoewel deze ontwikkeling een enorme stap richting een georganiseerde Brexit is, blijven wij bedrijven adviseren om no-deal maatregelen te nemen tot de definitieve vorm van de Brexit bekend is.