Vanaf 1 april 2016 geldt de registratie als erkend referent niet langer voor onbepaalde tijd. Als de status als erkend referent gedurende 3 jaar niet actief wordt gebruikt, kan de IND de registratie intrekken.

Voor nieuwe kennismigranten zal dan een nieuwe aanvraag ingediend moeten worden en zullen opnieuw leges ad. euro 5.183 (2016) verschuldigd zijn.