De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft gepubliceerd dat diverse leges zijn verlaagd per 1 februari 2013.

Gezinsleden van kennismigranten
De leges voor de volgende aanvragen voor de gezinsleden van kennismigranten zijn verlaagd naar €225,- per aanvraag:

– MVV-aanvraag
– aanvraag voor een verblijfsvergunning als meereizend of nareizend gezinslid zonder MVV
– aanvraag voor wijziging beperking van het verblijfsdoel
– aanvraag voor verlenging van de verblijfsvergunning van de partner / echtgeno(o)t(e) (voor kinderen blijven de leges voor deze aanvraag €150,-)

Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning met MVV voor een gezinslid van een kennismigrant behoeven geen leges meer te worden betaald.

Wetenschappelijk onderzoeker in het kader van richtlijn 2005/71 en voor studie
De leges voor wetenschappelijk onderzoek in het kader van richtlijn 2005/71 en voor studie worden verlaagd naar €300,- per aanvraag. Deze leges gelden voor de volgende aanvragen:

– MVV-aanvraag
– aanvraag voor een verblijfsvergunning zonder MVV
– aanvraag voor wijziging beperking van het verblijfsdoel

Voor de aanvraag van een verblijfsvergunning met MVV behoeven geen leges meer te worden betaald.

Indien u nog vragen heeft naar aanleiding van het bovenstaande, vernemen wij dit graag.