De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) is gewijzigd. De aanvraag kan nu ook worden gedaan met niet Nederlandse SEPA bankrekeningnummers.

In de regeling was als voorwaarde opgenomen dat een werkgever met een buitenlands bankrekeningnummer binnen vier weken zijn aanvraag moest aanvullen met een Nederlands bankrekeningnummer. In de praktijk kon aan deze termijn niet worden voldaan.

Naar aanleiding hiervan heeft de overheid besloten de regeling aan te passen. Werkgevers met een SEPA-bankrekeningnummer hoeven niet langer ook een Nederlands bankrekeningnummer aan te leveren.