november 2022

Strikte uitleg formele eisen bij vereenvoudigde ABC-regeling

2022-11-02T11:57:31+01:002 november 2022|vat|

In de Europese Hof-zaak nr. C-247/21 (Luxury Trust Automobil GmbH) heeft Advocaat-Generaal Kokott een conclusie genomen inzake de toepassing van de vereenvoudigde ABC-regeling. Deze vereenvoudigde ABC-regeling is in de Europese btw-regelgeving opgenomen om te voorkomen dat de partij (B), die zich tussen de leverancier (A) en eindafnemer (C) bevindt, zich [...]

juli 2022

Beleid vaste inrichting BTW aangepast

2022-09-27T14:10:15+02:0012 juli 2022|vat|

Als gevolg van een arrest van het Europese Hof van Justitie (case Danske Bank) heeft Nederland het beleid inzake een vaste inrichting aangepast. Een vaste inrichting vormt samen met het hoofdhuis één belastingplichtige, waardoor er geen BTW-heffing optreedt bij onderlinge (‘interne’) prestaties. De beleidswijziging gaat over de situatie dat een [...]

februari 2022

Tijdelijke regeling btw-regels invoer goederen in Frankrijk tot 1 maart 2022

2022-02-01T17:04:23+01:001 februari 2022|vat|

Per 1 januari 2022 is in Frankrijk een verplichte verlegging van invoer-btw van kracht geworden. Daartoe moet elke importeur, ongeacht het land van vestiging, beschikken over een Frans btw-nummer. De keerzijde is dat zonder Frans btw-nummer er helemaal niet meer kan worden ingevoerd (van buiten de EU). Op dit moment heeft [...]

oktober 2021

Terugvragen btw in het Verenigd Koninkrijk

2021-11-30T11:39:15+01:0022 oktober 2021|BREXIT, vat|

Ondernemers aan wie Engelse btw in rekening wordt gebracht, hebben recht op teruggaaf hiervan (voor zover de ondernemer btw-belaste prestaties verricht). Vanwege de Brexit geldt in het Verenigd Koninkrijk nu de regeling dat een teruggaaf kan worden ingediend binnen zes maanden na afloop van een bepaald jaar en niet langer [...]

september 2021

augustus 2021

Ga naar de bovenkant