mei 2022

Aftopping 30%-regeling aangekondigd

2022-05-24T17:17:35+02:0024 mei 2022|tax + global mobility|

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet in de Voorjaarsnota bekend dat het voornemens is de 30%-regeling te wijzigen. Dit weten we uit de Voorjaarsnota: De regering stelt voor om de belastingvrije 30%-vergoeding te maximeren. Dit zou gebeuren door de grondslag van deze belastingvrije vergoeding te beperken tot de maximale beloning voor [...]

februari 2022

Nieuw beleid ontslagvergoedingen in internationaal verband

2022-02-11T09:17:05+01:0011 februari 2022|tax + global mobility|

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid ten aanzien van internationale toerekening van ontslagvergoedingen gewijzigd. De toerekening moet voortaan worden gedaan aan de hand van de gehele diensttijd waarop de hoogte van de ontslagvergoeding is gebaseerd. Als het verloop van de diensttijd niet meer kan worden achterhaald en de juiste [...]

december 2021

Salariscriteria 30%-regeling 2022

2021-12-23T14:25:18+01:0023 december 2021|tax + global mobility|

De salariscriteria voor de 30%-regeling voor 2022 zijn: Het belastbaar loon voor een werknemer moet op jaarbasis meer dan EUR 39.467 (2021: EUR 38.961) bedragen. Het belastbaar loon voor een werknemer die een kwalificerende mastertitel heeft en tevens jonger is dan 30 jaar, moet op jaarbasis meer dan EUR 30.001 [...]

november 2021

Controle jaarlijks salariscriterium 30%-regeling 2021

2021-11-30T11:38:10+01:0030 november 2021|tax + global mobility|

Om in aanmerking te komen voor de 30%-regeling moeten werknemers onder andere over specifieke deskundigheid beschikken. Aan deze voorwaarde is voldaan als het belastbare salaris gedurende de looptijd van de 30%-regeling continu voldoet aan het salariscriterium. Voor 2021 moet het belastbare loon hoger zijn dan EUR 38.961 of EUR 29.616 [...]

maart 2021

Ga naar de bovenkant