september 2022

Ontheffing toepassing anoniementarief loonheffing bij vertraging afgifte burgerservicenummers

2022-09-27T16:08:50+02:0022 september 2022|tax + global mobility|

Wanneer een werkgever niet over het burgerservicenummer (BSN) van een werknemer beschikt, moet hij voor de inhouding van loonbelasting gebruik maken van het anoniementarief van 52%. Dit is aanzienlijk hoger dan het reguliere tarief. Uit het buitenland afkomstige werknemers dienen dit BSN bij hun gemeente aan te vragen. De wachttijden [...]

augustus 2022

Intrekking vrijstellingsmethode voor bestuurders- en commissarisbeloningen kan financieel nadeel opleveren

2022-09-27T16:09:07+02:005 augustus 2022|tax + global mobility|

Op 8 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën de goedkeuring voor de toepassing van de vrijstellingsmethode voor bestuurders- en commissarisbeloningen ingetrokken. Voor ingezetenen van Nederland die een dergelijke beloning ontvangen van een buiten Nederland gevestigde entiteit kan dit een financieel nadeel opleveren. Wat is hier aan de hand? Ingezetenen [...]

juli 2022

Toepassing werkkostenregeling zonder aanwijzing in de payroll

2022-07-18T15:55:47+02:006 juli 2022|tax + global mobility|

Om een werknemer onbelaste vergoedingen en verstrekkingen te verlenen in de “vrije ruimte” van de werkkostenregeling, moeten deze aangewezen worden in de Nederlandse salarisadministratie. Werknemers van niet-inhoudingsplichtige werkgevers hebben daardoor vaak niet de mogelijkheid om hiervan te profiteren. De Hoge Raad bevestigde echter recent dat de werknemer van een niet-inhoudingsplichtige werkgever voor [...]

mei 2022

Aftopping 30%-regeling aangekondigd

2022-07-18T15:58:33+02:0024 mei 2022|tax + global mobility|

Afgelopen vrijdag maakte het kabinet in de Voorjaarsnota bekend dat het voornemens is de 30%-regeling te wijzigen. Dit weten we uit de Voorjaarsnota: De regering stelt voor om de belastingvrije 30%-vergoeding te maximeren. Dit zou gebeuren door de grondslag van deze belastingvrije vergoeding te beperken tot de maximale beloning voor [...]

februari 2022

Nieuw beleid ontslagvergoedingen in internationaal verband

2022-02-11T09:17:05+01:0011 februari 2022|tax + global mobility|

De Staatssecretaris van Financiën heeft het beleid ten aanzien van internationale toerekening van ontslagvergoedingen gewijzigd. De toerekening moet voortaan worden gedaan aan de hand van de gehele diensttijd waarop de hoogte van de ontslagvergoeding is gebaseerd. Als het verloop van de diensttijd niet meer kan worden achterhaald en de juiste [...]

december 2021

Ga naar de bovenkant