In een eerdere NewsFlash hebben wij u geïnformeerd over de voorgenomen vervanging van de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) door de BGL (Beschikking geen loonheffingen). De behandeling van het wetsvoorstel is echter uitgesteld tot nader order. Dit betekent dat een VAR 2014 ook in 2015 nog geldig zal zijn, uiteraard voor de resterende looptijd, en mits er geen wijzigingen zijn in de activiteiten, omstandigheden en voorwaarden. Is dit niet het geval, dan zal er een verzoek voor een nieuwe VAR moeten worden gedaan.