Met ingang van 1 januari 2015 komt slechts een “kwalificerende buitenlandse belastingplichtige” nog in aanmerking voor bepaalde belastingvoordelen, zoals hypotheekrenteaftrek en persoonsgebonden aftrek. Een buitenlandse belastingplichtige wordt aangemerkt als “kwalificerend” als hij/zij inwoner is van een EU of EER lidstaat, Zwitserland of de BES eilanden en 90% van het inkomen is onderworpen aan Nederlandse loon- of inkomstenbelasting. Dit moet worden aangetoond met een inkomensverklaring van de belastingautoriteit van het woonland.

Fiscaal partnerschap wordt alleen nog aangenomen bij buitenlandse belastingplichtigen als het inkomen van beide partners afzonderlijk, of hun gezamenlijke inkomen, voor minimaal 90% aan Nederlandse loon- of inkomstenbelasting is onderworpen.