Met ingang van deze maand (januari 2018) heeft de IND enkele belangrijke wijzigingen ingevoerd.

Eén ervan betreft de aanvraag voor verlenging van een verblijfsvergunning. Een dergelijke aanvraag (zowel voor bepaalde als voor onbepaalde tijd) dient niet langer dan 3 maanden voorafgaand aan de einddatum van de lopende verblijfsvergunning te worden ingediend. Indien dit toch gebeurt, kan de IND de aanvraag niet goed beoordelen en kan de aanvraag worden afgewezen. De verschuldigde leges zullen in deze situatie niet worden gerestitueerd en de aanvraag zal opnieuw ingediend en betaald moeten worden.