Per 1 oktober 2018 is het ook voor niet-EU burgers die in Nederland werken in het kader van een overplaatsing binnen de onderneming, de zogeheten ICT-regeling, mogelijk om naast hun werkzaamheden als ICT-er te werken als zelfstandig ondernemer of freelancer. Deze verruimde mogelijkheid voor hybride ondernemerschap, die reeds bestond voor kennismigranten en buitenlandse studenten, heeft als doel de positie van Nederland als internationaal concurrerende kenniseconomie te versterken en internationaal talent aan Nederland te binden. De enige voorwaarde is dat dat er voldaan blijft worden aan de voorwaarden voor de ICT-vergunning.