De Administratieve Commissie voor de coördinatie van sociale zekerheid binnen de EU heeft afgelopen week een akkoord bereikt over de sociale verzekeringspositie van grensarbeiders die internationaal telewerken.

Dit akkoord heeft de status van een aanbeveling aan de EU-lidstaten. De aanbeveling houdt in dat vanaf 1 juli 2023 grensarbeiders sociaal verzekerd zijn in het land waar hun werkgever gevestigd is, als zij maximaal 49% van hun tijd telewerken vanuit huis. Voorwaarde is wel dat zij het grootste deel van hun tijd in het land van de werkgever werken. Welke lidstaten deze aanbeveling zullen overnemen, zal binnenkort moeten blijken. 

Ter voorkoming van misverstanden, deze aanbeveling vervangt niet de aanwijsregel voor substantieel werken in de woonstaat (25%) bij gelijktijdig werken in meerdere lidstaten. 

De zogenoemde ‘no-impact policy’ waarbij internationaal telewerken zonder wijziging van sociaal zekerheidsstelsel naar het woonland werd gedoogd, zal op 30 juni 2023 eindigen.