Een inwoner van Spanje die 60% van zijn inkomen verdient in Nederland en 40% in Zwitserland heeft voor de Nederlandse inkomstenbelasting recht op aftrek van de hypotheekrente voor zijn Spaanse eigen woning. Het Europese Hof van Justitie (HvJ EU) heeft dit onlangs beslist.

De belastingplichtige kan niet alle Spaanse rente in Nederland aftrekken, maar alleen het deel dat in dezelfde verhouding staat als zijn Nederlandse inkomen ten opzichte van zijn totale inkomen.

De huidige Nederlandse wetgeving verleent -kort gezegd- alleen aan inwoners van EU-lidstaten* van wie het inkomen voor minstens 90% in Nederland aan belastingheffing is onderworpen, recht op aftrek van de hypotheekrente op de buitenlandse woning.  Deze wetgeving lijkt nu te moeten worden aangepast. De uitspraak heeft overigens onmiddellijke werking voor alle EU-lidstaten. Er kan nu reeds een beroep op worden gedaan.

De kern van deze beslissing van het HvJ EU is dat de EU-lidstaten waar wordt gewerkt en inkomen wordt verdiend,  ieder voor een evenredig deel rekening moeten houden met de persoonlijke- en familie omstandigheden. Dit is anders indien de woonstaat (i.c. Spanje) wel rekening houdt met deze omstandigheden.

In de nu berechte casus was een van de werkstaten geen EU-lidstaat (i.c. Zwitserland). Volgens het Hof maakt dat geen verschil voor de verplichtingen van de werkstaat die wel een EU-lidstaat is.

Geldt ook voor inwoners van de BES eilanden, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland.