In het nieuwe verdrag Nederland-Duitsland is de heffing over de beloning van zeevarenden en piloten overgelaten aan het woonland. Dit zal worden veranderd.
Heffingsbevoegd wordt het land waar de werkelijke leiding zich bevindt van de onderneming die het schip of luchtvaartuig exploiteert.

De wijziging treedt naar verwachting per 1 januari 2017 in werking. Voor het jaar 2016 mag het oude verdrag nog worden toegepast, waarin een vergelijkbare bepaling is opgenomen.