DE 30%-REGELING

De 30%-regeling is een Nederlandse fiscale faciliteit gericht op het aantrekken van buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de 30%-regeling.

DE 30%-REGELING – ALGEMEEN

  • reiskosten van en naar het land van herkomst.
  • de extra kosten voor levensonderhoud.
  • dubbele huisvestingskosten.
  • de kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning.
  • de kosten voor het wijzigen van officiële documenten (werkvergunning uitgesloten).
  • de kosten van een taalcursus.

Het toepassen van de 30%-regeling kan leiden tot een aanzienlijke toename van het nettosalaris van de werknemer en tot een vermindering van de werkgeverslasten.

VOORWAARDEN

DUUR

SALARISNORM

Gedurende de looptijd van de 30%-regeling moet continu aan de salarisnorm worden voldaan.

AANVRAAGPROCEDURE

VOORBEELD 1

Zonder 30%-regeling (EUR) Met 30%-regeling (EUR)
Bruto salaris 45.000 45.000
30%-vergoeding 0
_____
6.038
_____
Belastbaar salaris 45.000 38.962
Af: belasting/sociale zekerheid 16.695 14.455
Bij: 30%-vergoeding 0
_____
6.038
_____
Netto salaris 28.305 30.545

De 30%-vergoeding bedraagt in het voorbeeld € 6.038. Dit is aanzienlijk minder dan 30% van het salaris. Zou een hogere 30% vergoeding in aanmerking worden genomen, dan voldoet het salaris (exclusief de 30%-vergoeding) niet aan het salariscriterium van hoger dan € 38.961. Het financiële voordeel van het toepassen van de 30%-regeling bedraagt in dit voorbeeld € 2.240 (€ 30.545 – € 28.305).

VOORBEELD 2

Zonder 30%-regeling (EUR) Met 30%-regeling (EUR)
Bruto salaris 60.000 60.000
30%-vergoeding 0
_____
18.000
_____
Belastbaar salaris 60.000 42.000
Af: belasting/sociale zekerheid 22.260 15.582
Bij: 30%-vergoeding 0
_____
18.000
_____
Netto salaris 37.740 44.418

De 30%-vergoeding bedraagt in het voorbeeld € 18.000. Dit is 30% van het salaris. Het financiële voordeel van het toepassen van de 30%-regeling bedraagt in dit voorbeeld € 6.678 (€ 44.418 – € 37.740).

Wilt u weten of de 30% regeling toepasbaar is op u of uw werknemers? Neemt u dan gerust contact met ons op of lees ons eMagazine.

Open het 30% regeling eMagazine!