30%-REGELING

De 30%-regeling is een Nederlandse fiscale faciliteit gericht op het aantrekken van buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de 30%-regeling.

Wilt u weten of de 30% regeling toepasbaar is op u of uw werknemers? Neemt u dan gerust contact met ons op via het contactformulier onderaan deze pagina of lees ons eMagazine.

Open het 30%-regeling eMagazine

ALGEMEEN

De 30%-regeling voorziet in een forfaitaire belastingvrije vergoeding (30%-vergoeding) die wordt geacht alle zogenoemde ‘extraterritoriale kosten’ te dekken. Extraterritoriale kosten zijn extra kosten voor het verblijf buiten het land van herkomst.

Het toepassen van de 30%-regeling kan leiden tot een aanzienlijke toename van het nettosalaris van de werknemer en tot een vermindering van de werkgeverslasten.

Forfaitaire belastingvrije vergoeding

Welke extraterritoriale kosten zijn met deze regeling te dekken?

» reiskosten van en naar het land van herkomst
» de extra kosten voor levensonderhoud
» dubbele huisvestingskosten
» de kosten voor het aanvragen van een verblijfsvergunning
» de kosten voor het wijzigen van officiële documenten (werkvergunning uitgesloten)
»  de kosten van een taalcursus

VOORWAARDEN

DUUR

SALARISNORM

Gedurende de looptijd van de 30%-regeling moet continu aan de salarisnorm worden voldaan. In 2021 moet het belastbaar loon van een werknemer op jaarbasis meer dan EUR 38.961 zijn. Voor een werknemer die een kwalificerende mastertitel heeft en tevens jonger is dan 30 jaar, is dit EUR 29.616.

AANVRAAGPROCEDURE

VOORBEELD 1

 • De werknemer is ouder dan 30 jaar.
 • De werknemer werkt het volledige kalenderjaar (belastingjaar) in Nederland.
 • De 30%-regeling is het gehele jaar van toepassing.
 • Het bruto jaarsalaris van de werknemer bedraagt € 45.000.
 • Er is een addendum bij de arbeidsovereenkomst op grond waarvan het bruto overeengekomen salaris arbeidsrechtelijk wordt verlaagd in verband met de 30%-vergoeding.
 • De salarisnorm bedraagt € 38.961 (2021).
 • In het voorbeeld is geen rekening gehouden met heffingskortingen of inhoudingen.
Zonder 30%-regeling (EUR) Met 30%-regeling (EUR)
Bruto salaris 45.000 45.000
30%-vergoeding 0
_____
6.038
_____
Belastbaar salaris 45.000 38.962
Af: belasting/sociale zekerheid 16.695 14.455
Bij: 30%-vergoeding 0
_____
6.038
_____
Netto salaris 28.305 30.545

De 30%-vergoeding bedraagt in het voorbeeld € 6.038. Dit is aanzienlijk minder dan 30% van het salaris. Zou een hogere 30%-vergoeding in aanmerking worden genomen, dan voldoet het salaris (exclusief de 30%-vergoeding) niet aan het salariscriterium van hoger dan € 38.961. Het financiële voordeel van het toepassen van de 30%-regeling bedraagt in dit voorbeeld € 2.240 (€ 30.545 – € 28.305).

VOORBEELD 2

Zonder 30%-regeling (EUR) Met 30%-regeling (EUR)
Bruto salaris 60.000 60.000
30%-vergoeding 0
_____
18.000
_____
Belastbaar salaris 60.000 42.000
Af: belasting/sociale zekerheid 22.260 15.582
Bij: 30%-vergoeding 0
_____
18.000
_____
Netto salaris 37.740 44.418

De 30%-vergoeding bedraagt in het voorbeeld € 18.000. Dit is 30% van het salaris. Het financiële voordeel van het toepassen van de 30%-regeling bedraagt in dit voorbeeld € 6.678 (€ 44.418 – € 37.740).

MEER WETEN?

Wilt u meer weten over de 30%-regeling? Neem dan contact op met het 30%-regeling team of vul het contactformulier in.

  Corine Freke
  Corine Freke30% adviser
  Ellen Smit
  Ellen Smit30% adviser