DE 30%-REGELING

De 30%-regeling is een Nederlandse fiscale faciliteit gericht op het aantrekken van buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de 30%-regeling.

DE 30%-REGELING – ALGEMEEN

VOORWAARDEN

DUUR

SALARISNORM

Gedurende de looptijd van de 30%-regeling moet continue aan de salarisnorm worden voldaan.

AANVRAAGPROCEDURE

VOORBEELD 1

Zonder 30%-regeling (EUR) Met 30%-regeling (EUR)
Bruto salaris 45.000 45.000
30%-vergoeding 0
_____
6.652
_____
Belastbaar salaris 45.000 38.348
Af: belasting/sociale zekerheid 16.808 14.323
Bij: 30%-vergoeding 0
_____
6.652
_____
Netto salaris 28.192 30.677

VOORBEELD 2

Zonder 30%-regeling (EUR) Met 30%-regeling (EUR)
Bruto salaris 55.000 55.000
30%-vergoeding 0
_____
16.500
_____
Belastbaar salaris 55.000 38.500
Af: belasting/sociale zekerheid 20.543 14.380
Bij: 30%-vergoeding 0
_____
16.500
_____
Netto salaris 34.457 40.620

De 30%-vergoeding bedraagt in het voorbeeld € 16.500. Dit is 30% van het salaris. Het financiële voordeel van het toepassen van de 30%-regeling bedraagt in dit voorbeeld € 6.163 (€ 40.620 – € 34.457).

Wilt u weten of de 30% regeling toepasbaar is op u of uw werknemers? Neemt u dan gerust contact met ons op of lees ons eMagazine.

Open het 30% regeling eMagazine!