DE 30%- REGELING

De 30%-regeling is een Nederlandse fiscale faciliteit gericht op het aantrekken van buitenlandse medewerkers met een specifieke deskundigheid om in Nederland te komen werken. Op deze pagina vindt u algemene informatie over de 30%-regeling.

DE 30%-REGELING – ALGEMEEN

VOORWAARDEN

DUUR

SALARISNORM

Gedurende de looptijd van de 30%-regeling moet continue aan de salarisnorm worden voldaan.

AANVRAAGPROCEDURE

VOORBEELD 1

VOORBEELD 2

De 30%-vergoeding bedraagt in het voorbeeld € 15,984. Dit is 30% van het salaris. Het financiële voordeel van het toepassen van de 30%-regeling bedraagt in dit voorbeeld € 6,529 (€ 38,928 – € 32,399).

Wilt u weten of de 30%-regeling toepasbaar is op u of uw werknemers? Neemt u dan gerust contact met ons op of lees ons eMagazine.

Open het 30%-regeling eMagazine!