Om in aanmerking te komen voor de 30% regeling, moet de werknemer meer dan twee derde van de periode van 24 maanden voor het begin van de tewerkstelling op een afstand van meer dan 150 kilometer van de Nederlandse grens hebben gewoond.

De Hoge Raad heeft hierover recent prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Kennelijk wordt getwijfeld over de Europeesrechtelijke houdbaarheid van deze voorwaarde.

Ter behoud van rechten, adviseren wij u verzoeken om toepassing van de 30% regeling te blijven indienen, ook als niet aan deze voorwaarde is voldaan. Ook adviseren wij u bezwaar te maken tegen een afwijzing wegens het niet voldoen aan deze voorwaarde. LIMES international kan u hierbij uiteraard assisteren.