Een van de voorwaarden om te kwalificeren voor de 30% regeling is dat de werknemer in de periode van 24 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland meer dan 2/3e van de tijd op meer dan 150 km van de Nederlandse grens woonde. In 2013 heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie of deze voorwaarde in strijd is met het EU-recht.

De Europese Commissie heeft nu zijn mening gegeven over deze kwestie. Het standpunt van de Europese Commissie is dat genoemde voorwaarde niet proportioneel is en in strijd is met het vrij verkeer van personen. Het is nu afwachten of het Hof van Justitie dit standpunt volgt.

Ter behoud van rechten, adviseren wij u om ook in gevallen waarin niet aan het 150 km criterium wordt voldaan, de aanvraag voor de 30% regeling in te dienen. Als de aanvraag wordt afgewezen, adviseren wij u hier tegen bezwaar aan te tekenen. Vanzelfsprekend kan LIMES international u hierbij adviseren.