Vandaag heeft de staatssecretaris van Financiën voorgesteld om de looptijd van de 30% regeling terug te brengen van 8 naar 5 jaar.

Indien aangenomen zou deze wijziging van kracht moeten worden op 1 januari 2019 en van toepassing zijn op zowel nieuwe als bestaande situaties. Dit betekent dus dat werknemers die eind 2018 al 5 jaar recht hebben gehad op de 30% regeling, daar met ingang van 2019 geen recht meer op hebben. Ook de partiële buitenlandse belastingplicht zou in dit voorstel tot 5 jaar worden beperkt.

Tegelijk is voorgesteld om ook de gerichte vrijstelling voor extra-territoriale kosten na 5 jaar te beëindigen.

Alle andere voorwaarden blijven ongewijzigd.