De volgende loonbestanddelen behoren niet tot de grondslag voor de werkgeversheffing hoge lonen 2014:

  • Loon dat in 2012 of eerder aan de werknemer is verstrekt, maar waarover pas in 2013 (via een correctiebericht) belasting is geheven;
  • Loon dat in 2013 aan de werknemer is verstrekt, maar waarover pas in 2014 (via een correctiebericht) belasting is geheven;
  • Loon waarover Nederland niet mocht heffen, bijvoorbeeld wegens een belastingbedrag;
  • Loon uit “vroegere dienstbetrekking”, bijvoorbeeld een ontslagvergoeding.

We adviseren u de gebruikte grondslag te checken.

Overigens heeft de Rechtbank Den Haag deze week geoordeeld dat de werkgeversheffing hoge lonen 2013 niet in strijd is met de wet en internationale verdragen. Partijen hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan. Wordt vervolgd…